Rất thích khu vui chơi ở đây

“Rất thích khu vui chơi ở đây, cũng gần nhà mình nữa nên đi cũng rất tiện, mình rủ mấy mẹ trong hội tới các mẹ ý cũng rất thích vì có khu nhà bóng và xe chòi hợp với các con.”